Porady ekspertow

Porady ekspertow

Porady ekspertow

PrzykÅ'adowo zaÅ'óżmy, że kupiÅ'eÅ› sobie nowy czajnik elektryczny. PrzyniosÅ'eÅ› go do domu i zadowolony próbujesz go sprawdzić na wÅ'asnÄ… rÄ™kÄ™. CoÅ› szwankuje, nie wiesz czy dobrze starasz siÄ™ uruchomić nowy sprzÄ™t, coÅ› idzie nie tak jak powinno a w konsekwencji tego efektów spodziewanych brak. Zadowolenie mija, a narasta poziom frustracji i przeÅ›wiadczenie o tym, że oszukano CiÄ™, a ty zmarnotrawiÅ'eÅ› caÅ'kiem spore Å›rodki pieniężne. Wielu, zwÅ'aszcza gdy mowa o drobnych sprzÄ™tach AGD czy jakichÅ› dodatkach, niekoniecznie z branży domowej i wyposażenia poszczególnych pomieszczeÅ' użytkowych, rezygnuje z dochodzenia swoich praw.

To pociÄ…ga za sobÄ… zyski dla sklepów, dużych i znanych firm, rekomendowanych marek. Nie robimy z tym nic, jako gÅ'ówni poszkodowani, wiÄ™c nie ma siÄ™ co dziwić, że nie zyskujemy nic w zamian. A bo to wie, jaka w rzeczywistoÅ›ci byÅ'a nadrzÄ™dna przyczyna nieuruchomienia przez Ciebie chociażby tego przykÅ'adowego czajnika? Otóż zamiast narzekać i marudzić, że ponownie źle ulokowaÅ'eÅ› swoje ciężko zarobione pieniÄ…dze, zapakuj urzÄ…dzenie z powrotem do pudeÅ'ka firmowego, zaklej taÅ›mÄ…, weź paragon czy fakturÄ™ i wróć do placówki, z której urzÄ…dzenie wyniosÅ'eÅ›.

Im szybciej, tym lepiej bo może nawet pracownicy tego sklepu bÄ™dÄ… CiÄ™ jeszcze pamiÄ™tali, wiÄ™c obejdzie siÄ™ bez udowodniania, że faktycznie ten czajnik czy jakÄ…kolwiek innÄ… rzecz zakupiÅ'eÅ› akurat w tym sklepie. Powiedz dokÅ'adnie w czym tkwi problem i na pewno albo pracownik sklepu, bÄ™dÄ…cy na stanowisku konsultanta sprawdzi urzÄ…dzenie fachowo, albo też wyÅ›le CiÄ™ do punktu eksperckiego najczęściej dziaÅ'ajÄ…cego pod nazwÄ… punktu obsÅ'ugi klienta. Tam specjaliÅ›ci bÄ™dÄ… wiedzieli czy Ty nie zrobiÅ'eÅ› czegoÅ› jak trzeba, czy bÅ'Ä…d tkwi w wadzie mechanicznej, usterce niewykrytej czy przeoczonej podczas wypuszczania kolekcji sprzÄ™tów tej kategorii.

Nie ma co ukrywać, że jest to Å›wietna gwarancja bezpieczeÅ'stwa dla Ciebie samego, jako konsumenta. Nie tracisz, ale zyskujesz, bo albo w pierwszym przypadku, to jest gdy problem tkwi po Twojej stronie, ktoÅ› zainteresowany wyjaÅ›ni Ci dokÅ'adnie na czym polega opcja stosownego użytkowania sprzÄ™tu, albo wrÄ™cz przeciwnie – towar zostanie Ci zabrany i wadliwy sprzÄ™t wymieni Ci obsÅ'uga na nowy, dobrze dziaÅ'ajÄ…cy, wczeÅ›niej stosownie go sprawdzajÄ…c.

ArtykuÅ' napisany przez: