Obsluga klienta

Obsluga klienta

Obsluga klienta

ObsÅ'uga klienta jest to punkt z ekspertami w różnorodnych specjalnoÅ›ciach, w zależnoÅ›ci od tego o jakim rodzaju stanowiska i placówki w ogóle mowa. Generalnie obsÅ'uga klienta może wystÄ™pować zarówno w punktach usÅ'ugowych, powiedzmy w salonach telefonii komórkowej, jak i rekomendowanych placówkach dystrybuujÄ…cych jedzenie, elementy meblowe, części wykoÅ'czeniowe i materiaÅ'y a także w popularnych supermarketach. Wszystko jest to już tylko kwestia indywidualna. ObsÅ'uga klienta w tym zakresie okazuje siÄ™ bardzo ważna, bowiem niedoÅ›wiadczony czy nieradzÄ…cy sobie z nabytÄ… usÅ'ugÄ…, wyrobem, produktem konsument zyskuje miejsce, do którego w razie wÄ…tpliwoÅ›ci, zapytaÅ' czy kÅ'opotów może zawsze siÄ™ zwrócić, uzyskujÄ…c wyczerpujÄ…cej odpowiedzi od wszystkich zainteresowanych.

Jest to swego rodzaju proces, który także okreÅ›la siÄ™ jako obsÅ'ugÄ™ konsumenta – może być realizowany i przebiegać tak w punktach sprzedaży , jak również i w centrali. Celem takiego procesu jest wiele różnych zadaÅ' do speÅ'nienia. Nie tylko chodzi o to, żeby zaspokajać potrzeby informacyjne konsumentów, ale także zachÄ™cać ich do danej placówki – wiemy przecież, że wÅ'aÅ›nie w tym sklepie w razie szwankowania urzÄ…dzenia czy kÅ'opotów z jego uruchomieniem, zawsze znajdzie siÄ™ jakiÅ› fachowiec, który krok po kroku wyjaÅ›ni nam w czym rzecz.

Ponadto celem nadrzÄ™dnym jest pozyskanie nowych klientów – tu raczej mowa o obsÅ'udze klienta w centrali, gdzie na przykÅ'ad doÅ›wiadczeni konsultanci dzwoniÄ… do klientów i do pewnych usÅ'ug ich namawiajÄ… czy też zakupu jakiÅ› produktów. Co wiÄ™cej, pracownicy takich punktów obsÅ'ugi specjalizujÄ… siÄ™ także w przyjmowaniu skarg, zgÅ'oszeÅ' różnego typu oraz reklamacji a także produktów na kartÄ™ gwarancyjnÄ…. Pracownicy punktów obsÅ'ugi klienta nie sÄ… to ludzie, którzy gdzieÅ› pozyskali stosownÄ… wiedzÄ™ teoretycznÄ… uprawniajÄ…cÄ… ich do efektywnej pracy na tymże stanowisku. Otóż możemy mieć Å›rednie wyksztaÅ'cenie, ale trzeba żebyÅ›my byli zainteresowani naszÄ… branżę, ciÄ…gle ksztaÅ'cili siÄ™ w obrÄ™bie pewnych kursów, szkoleÅ' itd. Można wtedy uzyskać lepsze stanowiska, wyższe pieniÄ…dze za pracÄ™ oraz do tego zwiÄ™kszać ilość pozyskiwanych klientów, a wiÄ™c przynosić zasadniczo duże zyski dla firmy.

ObsÅ'uga klienta musi być dobrze przemyÅ›lanym, rozplanowanym procesem, jaki obejmuje na przykÅ'ad stosownie siÄ™ do regulaminu obowiÄ…zujÄ…cego w danej placówce, która konsultanci reprezentujÄ….

ArtykuÅ' napisany przez: