Jak wyglada praca konsultanta

Jak wyglada praca konsultanta

3) Konsultanci nie sÄ… przeznaczone do ich przyczyn i pozostać przy dÅ'ugoÅ›ci ramion

Chociaż nie mogÄ™ mówić za wszystkich konsultantów, wiem, że osobiÅ›cie nie biorÄ™ na klientach z misji, które nie iskra mojÄ… pasjÄ™. Konieczne jest, aby mi siÄ™, że jestem wspierać moich organizacji non profit i ich Programy- jeÅ›li nie nie jestem wÅ'aÅ›ciwym konsultantem ich przyczyny. Mam jednak utrzymać profesjonalny dystans, który pozwala mi skupić siÄ™ na faktach i struktury programu w celu zapewnienia moi non-profit klienci otrzymujÄ… fundusze, których potrzebujÄ…. By korzystać z doÅ›wiadczeÅ' z kilku programów, agencji i doÅ›wiadczenia WierzÄ™, że jestem w stanie skonstruować logiczne, zwiÄ™zÅ'e i jasne propozycje utrzymujÄ…c emocjonalny. SpecjaliÅ›ci rozwojowe sÄ… również w stanie stworzyć tÄ™ perspektywÄ™, ale jestem w stanie lepiej poradzić sobie z tym jako niezależny konsultant.

Jak wyglada praca konsultanta

4) konsultanci sÄ… zbyt drogie

OpÅ'aty Consultant sÄ… zróżnicowane. WedÅ'ug AmerykaÅ'skiego Stowarzyszenia Grant profesjonalistów udzielić konsultanci nie sÄ… w stanie naÅ'adować etyczny oparty na nagrody dotacji lub procentowej. Profesjonalne usÅ'ugi powinny być oparte na pracy wymagane. Jednakże istniejÄ… doradcy, który pobiera opÅ'at za tÄ™ drogÄ™. Jako profesjonalny ZdecydowaÅ'em siÄ™ naÅ'adować opÅ'at w oparciu o oszacowanie czasu potrzebnego do ukoÅ'czenia projektu oraz badaÅ' noÅ›nej i Å'adować tych opÅ'at proporcjonalnie na podstawie dostarczenia produktu pracy. Ja również oferować usÅ'ugi wspierajÄ…ce raz przyznaniem dotacji, w tym pomoc w zbieranie danych raportowania i planowania. Ta dodatkowa usÅ'uga zapewnia dwa benefits- pierwsze, moi klienci i ja jesteÅ›my zespoÅ'em jak ubiegać siÄ™ o dofinansowanie i mam motywacjÄ™ finansowÄ… w dostarczaniu wysokiej jakoÅ›ci aplikacji; a po drugie moje propozycje bÄ™dÄ… przyznawane posiadajÄ… niezbÄ™dnÄ… w celu zapewnienia ciÄ…gÅ'ego wsparcia moi agencje finansujÄ…ce sÄ… wygodne z mojego doÅ›wiadczenia.
ArtykuÅ' napisany przez:

Post Your Comment Here

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *