Konsulting biznesowy

Konsulting biznesowy

Wielu specjalistów sÄ… przyciÄ…gane do areny doradztwa biznesowego ze wzglÄ™du na obietnicÄ™ wysokiej marży zysku, stymulujÄ…c pracÄ™ zawodowÄ…, szacunek i wiÄ™kszÄ… wolność osobistÄ…. Chociaż prawdÄ… jest, że najbardziej udanych specjalistów biznesowych i doradztwa w zakresie zarzÄ…dzania osiÄ…gajÄ… wszystkie te cele, podróż na szczyt nie zawsze jest Å'atwe, przyjemne i pożądane.

Dla wielu nowych konsultantów biznesowych, opanowanie delikatny taniec zbliża, negocjuje z i lądowania nowych klientów może być przeżyciem denerwujący. Oni raczej ktoś inny zrobi rozwoju biznesu, marketingu i negocjacji, więc mogą robić to, co robią najlepiej.

JeÅ›li należą do tej kategorii, moja rada byÅ'oby pozbawiać siÄ™ tej mentalnoÅ›ci. Co można obecnie brakuje w tych obszarach mogÄ… być zawsze nauczyÅ' i ostatecznie być różnica miÄ™dzy zwykÅ'ej awarii biznesowych, robiÄ…c po prostu w porzÄ…dku, lub staje siÄ™ fenomenalnie sukces.

Sekwencja dzielÄ™ poniżej jest znacznie pod wpÅ'ywem myÅ›lenia Alan Weiss, jeden z najbardziej udanych indywidualnych niezależnych konsultantów.

Konsulting biznesowy

1. PrzyciÄ…ganie poÅ'Ä…czeÅ' przychodzÄ…cych poprzez marketing

Bez wzglÄ™du na to, co uważasz, że Twoja firma jest, twoim gÅ'ównym zadaniem jest marketing. Bez staÅ'ego i niezawodnego przepÅ'ywu biznesu, twój przedsiÄ™wziÄ™cie zakoÅ'czy siÄ™ niepowodzeniem. Jednym ze sposobów, aby upewnić siÄ™ wykorzystać każdÄ… dolara marketingu (i uzyskać najlepsze wyniki) prowadzi przez co mam pojÄ™cia marketingu platformy uwagi.

Choć nie używać tego okreÅ›lenia, można zobaczyć tÄ™ metodÄ™ wyraźnie pokazane w systemach marketingowych wiÄ™kszoÅ›ci najlepszych konsultantów wykonujÄ…cych. Poprzez artykuÅ'ów, książek, przemówieÅ', marketingu bezpoÅ›redniego i aliansów strategicznych, przyciÄ…gajÄ… i sÅ'użyć swojÄ… drogÄ™ do bardzo silne marki ...
ArtykuÅ' napisany przez:

Post Your Comment Here

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *