Jak rozwijac sie zawodowo

Jak rozwijac sie zawodowo

Kiedy zdecydowaÅ'em siÄ™ przeÅ'Ä…czać biegi w mojej karierze i dążyć do organizacji non-profit i organizacji charytatywnych, zastanawiaÅ'em siÄ™ różnice pomiÄ™dzy staje siÄ™ rozwój zawodowy reprezentujÄ…cy pojedynczej organizacji lub w kierunku doradztwa i pracy z kilku. ByÅ'y plusy i minusy każdej z opcji, a ważyÅ'em je carefully.Ã'Â

W koÅ'cu zdecydowaÅ'em, że chciaÅ' zostać niezależnym konsultantem pisanie dotacji, ponieważ lubiÄ™ pomagać organizacji non profit dalszego ich zadania i nie chcÄ… ograniczać siÄ™ tylko do jednego. Po drodze znalazÅ'em kilka zaÅ'ożeÅ', z których niektóre byÅ'y prawdziwe, a niektóre z nich nie byÅ'y.

1) konsultanci zarobić wiÄ™cej pieniÄ™dzy, pracujÄ… mniej godzin i zrobić swoje wÅ'asne harmonogramy

Tak i nie. Jako konsultant mogÄ™ pobierać opÅ'aty za konkretne usÅ'ugi, a sÄ… miesiÄ…ce gdzie mogÄ™ zarobić wiÄ™cej dochodów jako konsultant niż ja jako pracownik, ale sÄ… też miesiÄ…ce, gdzie rzeczy sÄ… rzadkoÅ›ciÄ…. MuszÄ™ być bardzo ostrożni w planowaniu mój czas i moje Billings w celu zapewnienia przepÅ'ywu Å›rodków pieniężnych. Ważne jest, aby pamiÄ™tać, że jako konsultant Ja również prowadzÄ™ wÅ'asnÄ… firmÄ™, co oznacza, że ??jestem ksiÄ™gowym, dziaÅ' zasobów ludzkich, projekt Manager- caÅ'y personel, oprócz bycia pisarzem dotacji. W pewnym sensie oznacza to pracujÄ™ dużo nie rozliczanych godzin zarzÄ…dzajÄ…ce moja sprawa. Nie zdyskontować swój pakiet Å›wiadczeÅ', albo-jako niezależny konsultant zapÅ'acić peÅ'nÄ… cenÄ™ za moje ubezpieczenie i nie ma odpowiednika dla moich funduszy emerytalnych.

A 2) Konsultanci mają różne obszary specjalizacji

Niektórzy konsultanci koncentrujÄ… siÄ™ szczególnie na jednym rodzaju finansowania lub jednym temacie. Nie specjalizujemy siÄ™ i cieszÄ… siÄ™ szeroki wachlarz możliwoÅ›ci, źródeÅ' finansowania i tematów. Na przykÅ'ad, w zeszÅ'ym miesiÄ…cu pisaÅ'em granty wspierajÄ…ce zamiennik prototyp biodrowego przez National Institutes of Health, zapobiegania gang mÅ'odzieży i rehabilitacji programu mentoringu w UrzÄ™dzie SprawiedliwoÅ›ci wobec Nieletnich i Prewencji ZalegÅ'ość oraz projektu rozbudowy budowanie potencjaÅ'u w zakresie finansowania technologii poprzez kilka prywatnych fundacji.

ArtykuÅ' napisany przez:

Post Your Comment Here

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *